top of page
Snow Peak Warranty
SNOWPEAK PRODUCTS WARRANTY 

LIFETIME OWNERSHIP, OUR PROMISE TO YOU.

Camp Studio Co., Ltd. เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า Snow Peak ที่นำเข้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เราได้รับการเป็น Certified Dealer (Official Dealer) จากต้นสังกัด Snow Peak Inc. ประเทศญี่ปุ่น ดังนั้นผลิตภัณฑ์ Snow Peak จาก Camp Studio จะได้รับการรับประกันสินค้าตามเงื่อนไขของ Snow Peak Inc. ประเทศญี่ปุ่น ทาง Camp Studio จะเป็นบริษัทตัวแทนช่วยประสานงาน และบริการการรับประกันสินค้าตามเงื่อนไขที่ถูกต้องที่สุดจาก Snow Peak Inc.

สินค้า Snow Peak เป็นสินค้าที่ใช้มาตรฐานทางวิศวกรรมขั้นสูงสุดในการผลิต และได้ทำการทดสอบความทนทานของการใช้งานในหลากหลายสภาวะ ดังนั้น Snow Peak จึงภูมิใจที่จะรับผิดชอบในคุณภาพของสินค้าทุกชิ้น ถ้าหากคุณพบความผิดพลาดในการใช้งานของผลิตภัณฑ์ Snow Peak เพียงติดต่อมายังเรา ถ้าเราตรวจสอบแล้วพบว่าสินค้าผลิตไม่ได้ตามมาตรฐาน เราจะซ่อม หรือทำการเปลี่ยนให้โดยไม่คิดค่าบริการ ในกรณีนอกเหนือจากความผิดพลาดทางการผลิตของ Snow Peak ทางเราจะทำการซ่อมให้โดยจะมีค่าใช้จ่ายเล็กน้อยตามความเหมาะสม 

โปรดเข้าใจว่าเราไม่สามารถที่จะซ่อมแซมสินค้าที่เสียหายจากการใช้งานผิดประเภท หรือในกรณีของการหมดอายุการใช้งานตามธรรมชาติของผลิตภัณฑ์ และที่สำคัญลูกค้าต้องอ่านคู่มือการใช้งานของแต่ละผลิตภัณฑ์ก่อนการใช้งานเสมอ

หากมีข้อสงสัย เรายินดีที่จะตอบคำถาม หรือหาคำตอบให้กับทุกท่าน 

• สงวนสิทธิ์เฉพาะชื่อผู้ซื้อตามใบเสร็จสินค้า ที่จะครอบคลุมเงื่อนไขในการรับประกันสินค้านั้นๆ เท่านั้น

CAMP STUDIO THAILAND CO.,LTD.

 

DoD Warranty

DoD PRODUCTS WARRANTY 

 1 Year Warranty.

สินค้า DoD จัดจำหน่ายโดย Camp Studio รับประกันคุณภาพจากการผลิต 1 ปีเต็ม โดย DoD Outdoor Japan ประเทศญี่ปุ่น

• สงวนสิทธิ์เฉพาะชื่อผู้ซื้อตามใบเสร็จสินค้า ที่จะครอบคลุมเงื่อนไขในการรับประกันสินค้านั้นๆ เท่านั้น

• การแจ้งเคลมเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ มีกำหนดระยะเวลา 7 วัน ตามใบเสร็จสินค้านั้นๆ

• สินค้าที่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันจะต้องเป็นสินค้าที่อยู่ในการผลิตเท่านั้น หมายถึงสินค้าใดๆ ที่ได้มีการยกเลิกการผลิตแล้วจะไม่อยู่ในการรับประกัน 1 ปี  

• สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขของบริษัทโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Barebones Campstudio-01.png

 1 Year Warranty.

สินค้า BAREBONES จัดจำหน่ายโดย Camp Studio รับประกันคุณภาพจากการผลิต 1 ปีเต็ม โดย BAREBONES จาก USA.

• สงวนสิทธิ์เฉพาะชื่อผู้ซื้อตามใบเสร็จสินค้า ที่จะครอบคลุมเงื่อนไขในการรับประกันสินค้านั้นๆ เท่านั้น

• การแจ้งเคลมเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ มีกำหนดระยะเวลา 7 วัน ตามใบเสร็จสินค้านั้นๆ

• สินค้าที่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันจะต้องเป็นสินค้าที่อยู่ในการผลิตเท่านั้น หมายถึงสินค้าใดๆ ที่ได้มีการยกเลิกการผลิตแล้วจะไม่อยู่ในการรับประกัน 1 ปี  

• สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขของบริษัทโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Zpack logo Black.png

2 Year Warranty.

Zpacks ดำเนินการตามประกันแบบจำกัดสองปีสำหรับผลิตภัณฑ์ การรับประกันนี้ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากข้อบกพร่องด้านการผลิต วัสดุ หรือการออกแบบเท่านั้น ในกรณีที่สินค้ามีปัญหาตรงตามเงื่อนไข Zpacks จะดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสินค้าให้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

รอยสึกหรอ รอยขีดข่วน รอยทะลุ หรือรอยฉีกขาดอันเกิดจากการใช้งานทั่วไป การใช้งานผิดประเภท อุบัติเหตุ หรือสภาพอากาศเลวร้าย ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน อย่างไรก็ตาม รอยเหล่านี้มักสามารถซ่อแซมได้ง่ายด้วยเทปตะเข็บ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ Zpacks ผลิตจากวัสดุอ ultralight การสึกหรอในระดับหนึ่งจึงเป็นเรื่องปกติ

 

สำหรับสินค้าลดราคา สินค้ามือสองที่ลดราคา หรือสินค้าที่เลิกผลิต หากไม่สามารถดำเนินการซ่อมแซมได้ ลูกค้าจะได้รับเครดิตสำหรับการสั่งซื้อสินค้าใหม่รายการอื่น

Camp Studio - Claymore logo-w-01.png

การรับประกันสินค้า CLAYMORE THAILAND

บริษัท CLAYMORE USA Inc. (ต่อไปนี้เรียกว่า "CLAYMORE") ขอรับประกันต่อผู้ซื้อปลีกคนแรก ว่าผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื่องหมายการค้า CLAYMORE® จะปราศจากข้อบกพร่องในด้านวัสดุและคุณภาพการผลิต ภายใต้การใช้งานปกติของผู้บริโภคตลอดระยะเวลารับประกันที่กำหนด

ระยะเวลารับประกัน

 • ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่าง: 2 ปี

 • พัดลม: 1 ปี

 • ผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น ๆ: 1 ปี

ความคุ้มครองการรับประกัน

 • ภายในระยะเวลารับประกัน บริษัท CLAYMORE ยินดีที่จะดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสินค้าให้ท่านตามดุลพินิจของบริษัท โดยครอบคลุมเฉพาะความเสียหายที่เกิดจากข้อบกพร่องในด้านวัสดุและคุณภาพการผลิตเท่านั้น

ข้อยกเว้นการรับประกัน

 • การสึกหรอตามปกติ

 • ความเสียหายอันเกิดจากการใช้งานผิดประเภท ดัดแปลง การละเลย อุบัติเหตุ หรือการซ่อมแซมโดยไม่ได้รับอนุญาต

 • ความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์อื่นที่ไม่ใช่ของ CLAYMORE ซึ่งใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ CLAYMORE

 • ความเสียหายใด ๆ ที่เป็นพิเศษ ทางอ้อม หรือเป็นผลสืบเนื่อง

เงื่อนไขเพิ่มเติม

 • การรับประกันนี้ใช้เฉพาะกับผู้ซื้อคนแรกเท่านั้น และไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้

 • การรับประกันโดยนัยทั้งหมด รวมถึงการรับประกันโดยนัยในสภาพการใช้งานได้ตามปกติหรือการเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ  บริษัท CLAYMORE จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เป็นพิเศษ ทางอ้อม หรือเป็นผลสืบเนื่อง ไม่ว่าในกรณีใด ๆ 
   

การรับประกันสินค้า CLAYMORE นี้ ไม่ครอบคลุมความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์อื่นที่ไม่ใช่ของ CLAYMORE ซึ่งใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ CLAYMORE ภายใต้สถานการณ์ใด ๆ ความรับผิดทั้งหมดของบริษัท CLAYMORE ต่อความสูญเสียหรือความเสียหาย ไม่ว่าจะเกิดจากสัญญา การรับประกัน ความประมาท หรืออย่างอื่นใด จะไม่เกินราคาซื้อของผลิตภัณฑ์

Klättermusen logo.png

Klättermusen Warranty. 

การรับประกันตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์


Klättermusen มุ่งมั่นในคุณภาพของวัสดุและกระบวนการผลิตขั้นสูงสุด เรามุ่งมั่นผลิตอุปกรณ์เอาท์ดอร์คุณภาพเยี่ยมอันดับต้นๆ ของตลาด เป้าหมายของเราคือให้ลูกค้ารู้สึกปลอดภัย มั่นใจ และพึงพอใจกับอุปกรณ์ของเรา ผลิตภัณฑ์ Klättermusen ทุกรุ่นที่ซื้อจากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต จะได้รับการรับประกันตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ สำหรับความเสียหายที่เกิดจากข้อบกพร่องในการผลิต ทั้งในส่วนของวัสดุและการประกอบ


การรับประกันตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ หมายถึงอะไร

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้โปรแกรมการรับประกันของเรา จะได้รับการรับประกันอย่างครอบคลุมตลอดอายุการใช้งานจริงของผลิตภัณฑ์ โดยมิได้หมายถึงอายุการใช้งานของผู้ซื้อ การรับประกันนี้จะสิ้นสุดลง หากมีการขายหรือโอนกรรมสิทธิ์ผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ อาจขอให้ลูกค้าแสดงหลักฐานการซื้อ


“การสึกหรอตามปกติ” คืออะไร

เราผลิตทุกรุ่น ตามมาตรฐานคุณภาพอันเข้มงวดของเรา แต่ไม่ว่าลูกค้าจะดูแลและใช้ผลิตภัณฑ์ Klättermusen อย่างพิถีพิถันเพียงใด สินค้าทุกชิ้นย่อมมีอายุการใช้งาน อุปกรณ์ที่ใช้งานเป็นประจำในสภาพแวดล้อมที่เล haast จะเสื่อมสภาพเร็วกว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพียงไม่กี่ครั้งต่อปี ในท้ายที่สุด ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นจะเริ่มแสดงสัญญาณของการเสื่อมสภาพตามการใช้งาน เช่น สีซีดจางหรือรอยขีดข่วน บริษัทฯ พิจารณาปัจจัยเหล่านี้ด้วย เมื่อประเมินคำขอการรับประกันของลูกค้า มีความเป็นไปได้ที่ผลิตภัณฑ์ของลูกค้าใช้งานมาจนถึงอายุการใช้งานจริงตามปกติแล้ว และถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนใหม่ เราหวังว่าลูกค้าจะยังคงไว้วางใจ Klättermusen ในฐานะผู้ปกป้องคุณสำหรับการผจญภัยครั้งต่อไป

bottom of page