top of page
Snow Peak Warranty
SNOWPEAK PRODUCTS WARRANTY 

LIFETIME OWNERSHIP, OUR PROMISE TO YOU.

Camp Studio Co., Ltd. เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า Snow Peak ที่นำเข้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เราได้รับการเป็น Certified Dealer (Official Dealer) จากต้นสังกัด Snow Peak Inc. ประเทศญี่ปุ่น ดังนั้นผลิตภัณฑ์ Snow Peak จาก Camp Studio จะได้รับการรับประกันสินค้าตามเงื่อนไขของ Snow Peak Inc. ประเทศญี่ปุ่น ทาง Camp Studio จะเป็นบริษัทตัวแทนช่วยประสานงาน และบริการการรับประกันสินค้าตามเงื่อนไขที่ถูกต้องที่สุดจาก Snow Peak Inc.

สินค้า Snow Peak เป็นสินค้าที่ใช้มาตรฐานทางวิศวกรรมขั้นสูงสุดในการผลิต และได้ทำการทดสอบความทนทานของการใช้งานในหลากหลายสภาวะ ดังนั้น Snow Peak จึงภูมิใจที่จะรับผิดชอบในคุณภาพของสินค้าทุกชิ้น ถ้าหากคุณพบความผิดพลาดในการใช้งานของผลิตภัณฑ์ Snow Peak เพียงติดต่อมายังเรา ถ้าเราตรวจสอบแล้วพบว่าสินค้าผลิตไม่ได้ตามมาตรฐาน เราจะซ่อม หรือทำการเปลี่ยนให้โดยไม่คิดค่าบริการ ในกรณีนอกเหนือจากความผิดพลาดทางการผลิตของ Snow Peak ทางเราจะทำการซ่อมให้โดยจะมีค่าใช้จ่ายเล็กน้อยตามความเหมาะสม 

โปรดเข้าใจว่าเราไม่สามารถที่จะซ่อมแซมสินค้าที่เสียหายจากการใช้งานผิดประเภท หรือในกรณีของการหมดอายุการใช้งานตามธรรมชาติของผลิตภัณฑ์ และที่สำคัญลูกค้าต้องอ่านคู่มือการใช้งานของแต่ละผลิตภัณฑ์ก่อนการใช้งานเสมอ

หากมีข้อสงสัย เรายินดีที่จะตอบคำถาม หรือหาคำตอบให้กับทุกท่าน 

• สงวนสิทธิ์เฉพาะชื่อผู้ซื้อตามใบเสร็จสินค้า ที่จะครอบคลุมเงื่อนไขในการรับประกันสินค้านั้นๆ เท่านั้น

CAMP STUDIO THAILAND CO.,LTD.

 

DoD Warranty

DoD PRODUCTS WARRANTY 

 1 Year Warranty.

สินค้า DoD จัดจำหน่ายโดย Camp Studio รับประกันคุณภาพจากการผลิต 1 ปีเต็ม โดย DoD Outdoor Japan ประเทศญี่ปุ่น

• สงวนสิทธิ์เฉพาะชื่อผู้ซื้อตามใบเสร็จสินค้า ที่จะครอบคลุมเงื่อนไขในการรับประกันสินค้านั้นๆ เท่านั้น

• การแจ้งเคลมเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ มีกำหนดระยะเวลา 7 วัน ตามใบเสร็จสินค้านั้นๆ

• สินค้าที่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันจะต้องเป็นสินค้าที่อยู่ในการผลิตเท่านั้น หมายถึงสินค้าใดๆ ที่ได้มีการยกเลิกการผลิตแล้วจะไม่อยู่ในการรับประกัน 1 ปี  

• สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขของบริษัทโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Barebones Campstudio-01.png

 1 Year Warranty.

สินค้า BAREBONES จัดจำหน่ายโดย Camp Studio รับประกันคุณภาพจากการผลิต 1 ปีเต็ม โดย BAREBONES จาก USA.

• สงวนสิทธิ์เฉพาะชื่อผู้ซื้อตามใบเสร็จสินค้า ที่จะครอบคลุมเงื่อนไขในการรับประกันสินค้านั้นๆ เท่านั้น

• การแจ้งเคลมเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ มีกำหนดระยะเวลา 7 วัน ตามใบเสร็จสินค้านั้นๆ

• สินค้าที่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันจะต้องเป็นสินค้าที่อยู่ในการผลิตเท่านั้น หมายถึงสินค้าใดๆ ที่ได้มีการยกเลิกการผลิตแล้วจะไม่อยู่ในการรับประกัน 1 ปี  

• สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขของบริษัทโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

bottom of page