จำกัดจำนวนเต็นท์ 30 หลังเข้าร่วมงาน Snow Peak Festival ครับ