top of page

ทำไม Barebones ถึงทำขวานชนิดต่างๆออกมาขาย


ทำไม Barebones ถึงทำขวานชนิดต่างๆออกมาขาย ทำไมเค้าถึงอยากให้เรา ผ่าฟืน จุดไฟ แล้วไหนจะทำอาหารแบบ openfire มันยังไงกันนะ ใครอยากรู้ต้องตามไปอ่าน


คงต้องเริ่มกันที่เรื่องของความเชื่อ เพราะ Barebones มีประโยคนึงที่ว่า “In every culture, in-every corner of the world, there is something that can be relied on to bring people together : a fire.” สิ่งที่ Barebones เชื่อคือ ไม่ว่าเราจะอยู่ส่วนไหนของโลกมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เรามั่นใจได้ว่าจะรวมคนเข้าไว้ด้วยกัน และสิ่งนั้นคีอ “ไฟ


ถ้าคุณลองสังเกตุดูดีๆในทุกวัฒนธรรม ทุกพิธีกรรม มักจะมี "ไฟ" เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเสมอ รวมไปถึงการ camping ด้วย


บางทีเราก็สร้างบทสนทนาที่น่าสนใจกับคนแปลกหน้า เวลาที่เราอยู่รอบกองไฟเนี่ยแหละ


คงเป็นเพราะเหตุนี้ Barebones เลยอยากให้เราออกไปผ่าฟืน จุดไฟ เพราะเค้ารู้ว่า “ไฟ” จะเป็นตัวกลางที่พาทุกๆคน ทุกๆความแตกต่างมาเจอกัน


แล้วคุณล่ะพร้อมที่จะออกไป “จุดไฟ” เพื่อที่จะได้เรียนรู้ทุกๆความแตกต่างนั้นแล้วหรือยัง ?


BAREBONES LIVING THAILAND

https://www.facebook.com/barebonesth/

CAMP STUDIO

728 views0 comments

Comentarios


bottom of page