T E N T
Snowpeak Campstudio logo 01-01.png

Lightweight Collection

ssd-730_main_04.jpg

อุปกรณ์

อุปกรณ์น้ำหนักเบา สำหรับเดินป่า ไม่ใช่เพียงแค่เต็นท์ที่จะทำให้การเดิินทางสดวกสบายมากขึ้น โต๊ะน้ำหนักเบา พับเก็บได้เล็ก ตะเกียงตัวเล็กๆสำหรับเสริมบรรยากาศการเดินทาง ให้คุณค่าสำหรับการเดิินที่มีความหมาย